Posted by: calakan | February 25, 2010

cemburu nih yeee

Nuju resep kana lagu  inohong di bojong rangkong anu judulnya “cemburu nih yeee..” duka kunaon sim kuring resep pisan kana lagu-lagu anu dinyanyikeun ku tukang nyanyi anu duet pameget sareng istri siga janten nu dialog…

Cemburu nih Yeee!

iroh : “Kang Soma, Kang Soma…?”
Kang Soma : “naon?”
Iroh : “Bade kamana enjing-enjing meni parantos sarareungit?”
Kang Soma : “Eh ari si Iroh, teu kaop batur ngahiliwir saeutik. Akang teh rek ka balai desa..”
Iroh :”Lah nyaho, paling oge erek ngetrek si Nani”
Kang Soma : “eta -eta eta si Iroh, ari geus timburuan teh. Lain rek ngetrek si Nani, Akang mah rek ngetrek si Layung deuleu”
*KS: ngimpi naon wah cilaka 12, rarasaan mah teu boga dosa. teu gugur teu angin, ey.. bledag-bledug-jebred jangan main hakim sendiri
Iroh: Bongan saja akang sudah tidak fairplay, jangan coba-coba main api. Geusan biwir hiji ey, dasar hidung belang. Kata-katanya sekeranjang”
KS : wa wa wadul eta ceuk saha, ceuk saha eta teh iroh, ceuk saha beu, ceuk saha, ceuk saha?
Iroh : Si Duyeh, Si Ikin, Si Arwan, Si Udin, Si Oman jeung si Usep. Mamiih Erum sarimbit mah geus puguh
KS: Cemburu-cemburu nih yee, Cemburu-cemburu buta… jangan sok anyhow anggap saja itu mah gosip. Listen please, your liang. Liang nanahaon iroh? liang undur-undur deuleu
ceu momoh : “Nya eta Tehyeuh Bu Esih, Si Soma teh rek mamawa si Nani. Cenah mah rek dibawa ka jerengkeng”
Bu Esih : “Gosip eta mah ceu Momoh, maenya si Nani daek dibawa ku nu egang?”
ceu Momoh : “Eh ari Ibu Esih,  kamari oge Pak Soma teh nuntun si layung kapan ka leuwi rek dimandian, kalah hayoh ngojay jeung si Nani… PUNTEEEN
back to *
Iroh : “Nya ceuk Iroh oge ibu-ibu bojong rangkong teh geus nyarahoeun titatadi ge geus nyarahoeun”
KS: “alaaah eta-eta si Iroh rek percaya ka salki, rek percaya ka baturrrr?”
Iroh: “rek ka batur”
KS: “heu ari kitu mah milu we jeung batur deuleu”
Iroh: “enya rek ka batur we..”
KS:”Ulaah Iroh, Ulah milu jeung batur. Akang keueung euweuh batur, Beu..”

unduh laguna ti dieu, mendak linkna ti dieu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: